Garantievoorwaarden

1. Algemeen

Bij de aankoop van een refurbished iPhone bij TelefoonGigant.nl ontvangt u een garantie op het toestel. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle refurbished iPhones die bij ons worden gekocht. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt.

2. Garantietermijn

De garantietermijn voor refurbished iPhones bedraagt 2 jaren. Deze termijn gaat in op de datum van aankoop. Binnen deze periode zullen wij kosteloos eventuele defecten repareren of het toestel vervangen, naar eigen keuze.

3. Garantiedekking

Onze garantie dekt fabricagefouten en defecten die optreden tijdens normaal gebruik van de refurbished iPhone. Hieronder vallen onder andere problemen met de hardware, zoals het niet functioneren van de knoppen, problemen met het scherm, de batterij of de camera.

Let op: De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongevallen, vloeistofschade, val- of stootschade, of enige andere vorm van fysieke schade. Ook softwareproblemen die niet direct verband houden met een fabricagefout vallen niet onder de garantie.

4. Garantieprocedure

Indien u een defect constateert binnen de garantietermijn, dient u contact op te nemen met onze klantenservice. Zij zullen u verder begeleiden bij het indienen van een garantieclaim. Het is mogelijk dat u het toestel naar ons moet opsturen voor inspectie en reparatie. Eventuele kosten voor verzending zijn voor uw eigen rekening.

5. Vervanging of reparatie

Na ontvangst van het defecte toestel zullen wij deze inspecteren en beoordelen of het probleem onder de garantie valt. Indien dit het geval is, zullen we het toestel kosteloos repareren of vervangen door een vergelijkbaar model. Indien een vervanging plaatsvindt, kan dit een refurbished model zijn.

6. Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op accessoires die bij de refurbished iPhone zijn geleverd, zoals opladers, kabels en oordopjes. Deze vallen onder een aparte garantieperiode, meestal van 3 maanden.

7. Overdraagbaarheid

Deze garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan om het toestel door te verkopen met behoud van garantie.

8. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of verlies van gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de refurbished iPhone, tenzij dit wettelijk anders is bepaald.

9. Geldigheid

Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 01-01-2023 en kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Neem bij vragen of opmerkingen over onze garantievoorwaarden contact op met onze klantenservice.